ستاره باران(برگزیدگان دوازده دوره جشنواره کتاب کودک و نوجوان)

پژوهشگران و علاقه مندان به ادبیات کودک و نوجوان می توانند با مراجعه به این مجموعه به فهرست بهترین آثار داستانی، شعر و ... حوزه کودک و نوجوان دربازه زمانی 68 تا 85 دسترسی پیدا کنند.
این مجموعه که به مناسبت سیزدهمین جشنواره کتاب و کودک و نوجوان کانون انتشار یافته، می تواند راهنمای والدین در انتخاب کتاب مناسب برای فرزندانشان نیز باشد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
30,000ریال
به کوشش: 
حمید پیرهادی، محمد پاک نهاد
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: 
شیده زوین
قطع کتاب: 
22×22 سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
1387
شمارگان چاپ: 
1000 نسخه
تعداد صفحات: 
271 صفحه
شماره ديوئي: 
011 / 62 پ 939 س
فراکد: 
شابک: 
7441391964978