قندیل کوچک

...اما پیرمرد فردای آنروز نیامد و غم و اندوه امیرزاده بیشتر شد. امیرزاده همچنان در اتاقش می گریست که نامه دیگری را زیر در اتاقش دید. آن را برداشت و خواند. در نامه نوشته شده بود:« وقت می گذرد، شمع بزرگ دارد تمام می شود، گریه کردن و غصه خوردن مشکلات را حل نمی کند!»

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
18,000ریال
مترجم: 
غلامرضا امامی
تصویرگر: 
پرستو احمدی
ویراستار: 
علی خاکبازان
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
صفحه آرا: 
مهشید مهاجر
قطع کتاب: 
25×21 سانتی متر
تاريخ چاپ اول: 
1387
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
تعداد صفحات: 
40 صفحه
شماره ديوئي: 
892 / 736 ک 747 ق
فراکد: 
شابک: 
0583432964978