(تفسیر روض الجنان و روح الجنان(از مجموعه گنجینه متون دینی 9

مجموعه گنجینه متون مذهبی با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با متون ارزشمند مرجع در حوزه علوم اسلامی آماده شده است.
کتابهایی که در این مجموعه منتشر می شوند متن خلاصه یا ساده شده منابع دینی را در خود دارند. در مقدمه هر کتاب ویژگیهای مهم هر متن در کنار معرفی نویسنده ذکر شده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
17,500ریال
تالیف: 
ابوالفتوح رازی
به کوشش: 
علی اکبر میرجعفری
ویراستار: 
علی خاکبازان
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
صفحه آرا و طراح جلد: 
علی خوش جام
تاريخ چاپ اول: 
1388
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
تعداد صفحات: 
122صفحه
شماره ديوئي: 
ب /ر 181 الف 1726 / 297
فراکد: 
شابک: 
9789643911171