این همه تَلَق و مَلَق

اهل بازار که جلو دکان صف می کشیدند، درخت می گفت:«اَه اَه با این همه شلوغ و شلغ... سرمو کجا بذارم؟»
درخت غر میزد و بزی آش می فروخت و همه آش می خوردند؛ اما یک شب...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
13,000ریال
تصویرگر: 
علیرضا گلدوزیان
ویراستار: 
علی خاکبازان
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
صفحه آرا: 
منیژه ونکی
تاريخ چاپ اول: 
1388
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
24صفحه
شماره ديوئي: 
الف 378 ک 130 دا
فراکد: 
شابک: 
9789643913854