قلب های نارنجی

ناگهان از ذهن ساده گذشت: نکند دارد به او زنگ می زند
آلما گویان از پله ها بالا رفت. در نیمه باز اتاق آلما را باز کرد. کسی توی اتاق نبود. دری که به ایوان باز می شد، باز مانده بود. حس نگران کننده ای او را جلو راند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
25,000ریال
ویراستار: 
شراره وظیفه شناس
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
طراح جلد و صفحه آرا: 
منیژه ونکی
تاريخ چاپ اول: 
1389
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
244صفحه
شماره ديوئي: 
ق 499 ک 62 / 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643915261