گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی

برفی عصبانی بود و هی عصبانی تر می شد. او از عصبانیت شاخ درآورد. دندانهایش از دهانش بیرون زد؛ پاهایش گنده شد و یک دم عجیب و غریب هم درآورد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
22,000ریال
تصویرگر و نویسنده: 
ژوزف تئوبالد
مترجم: 
معصومه انصاریان
ویراستار: 
حسین بکایی
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
صفحه آرا: 
علی خوش جام
تاريخ چاپ اول: 
1389
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
32صفحه
شماره ديوئي: 
گ 992 ت 590 دا
فراکد: 
شابک: 
9789643915001