این هم پول ماهی(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

شکوفه در کنار یک مغازه ماهی فروشی، چشمش به ماهی کوچک قرمزی در تنگ کوچک می افتد و می خواهد آن را بخرد. اما پولش کم است و قول می دهد که بعد از بردن ماهی، بقیه پول را برای مغازه دار بیاورد. مغازه دار هم ماهی را به او می دهد و می گوید اگر بقیه پول تا قبل از روز عید به دستش نرسد، ماهی خواهد مرد. اما شکوفه تا قبل از عید فراموش می کند به قول خود عمل کند و … .

گروه سنی: 
سال تولید: 
قیمت: 
25,000ریال
طراح و کارگردان: 
پری ناز شجره
تصویرگر: 
بهرام خائف
تولید اول: 
1388
فراکد: 
شابک: