بزرگ ترین دختر عالم

بیائید با هم به دیدار دختری برویم که بار غصه های بسیاری را بر دوش کشیده است. دردهای بسیاری را به جان خریده و مصیبتهای فراوانی را تحمل کرده است. دختری که...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
25,000ریال
تصویرگر: 
ماهنی تذهیبی
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
صفحه آرا: 
مهشید مهاجر
تاريخ چاپ اول: 
1388
شمارگان چاپ: 
12000 نسخه
تعداد صفحات: 
32 صفحه
شماره ديوئي: 
ب 378 ش 97 / 297
فراکد: 
شابک: 
9789643911027