شیر من، جای تو در چاه نیست!(کتاب رویش 1)

این مجموعه، خواننده اش را به شستن چشم ها و نگاه دوباره به دنیا، به زندگی، به خود و خدا فرا می خواند. به این امید که حرکتی نو آغاز شود، از جنس«رویش»!

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
12,000ریال
طراح گرافیک: 
علیرضا پورحنیفه
تصویرگر: 
سحر بردایی
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
تاريخ چاپ اول: 
1388
شمارگان چاپ: 
7000 نسخه
تعداد صفحات: 
56صفحه
شماره ديوئي: 
ش 776 ر 162 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643915155