به زمین می خورم

کتاب حاضر از مجموعه بازی با علم و برای گروه سنی «ب» منتشر شده است.موضوعی که کتاب به بیان و شناسایی آن با زبانی ساده و تصویرهای جالب و آوردن آزمایش های متنوع می پردازد نیروی جاذبه و ویژگی های آن است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
16,000ریال
تصویرگر: 
جولیا گورتن
مترجم: 
شهلا انتظاریان
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
صفحه آرا: 
منیژه ونکی
چاپ اول: 
1389
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
36 صفحه
شماره ديوئي: 
ب 112 ک 14 / 531
فراکد: 
شابک: 
9789643915759