گل زری، کاکل زری

بازی های نمایشی این مجموعه تلفیقی است از «بازی، شعر، نمایش» که با الهام از ترانه های موجود در ادبیات عامیانه سروده شده اند و همگی به نوعی با طبیعت در ارتباط اند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
20,000ریال
سروده: 
افسانه شعبان نژاد
تصویرگر و طراح نوشته ها: 
سحر حقگو
ویراستار: 
مینو کریم زاده
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
صفحه آرا: 
شیده زوین
تاريخ چاپ اول: 
1389
شمارگان چاپ: 
7000 نسخه
تعداد صفحات: 
64صفحه
شماره ديوئي: 
گ 511 ش 62 / 2 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643914516