حتّی یک دقیقه کافیست

شناسنامه ها را کجا می گذارند؟ چرا هیچ وقت به حرف هایی را که در تمام این سال ها به او گفته اند، شک نکرده؟

گروه سنی: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
22,000ریال
ویراستار: 
مریم قنواتی
دبیر مجموعه: 
حمیدرضا شاه آبادی
مدیر هنری: 
هدی حدادی
طراح گرافیک و جلد: 
پژمان رحیمی زاده
صفحه آرا: 
مهدی نعمتی
عکاس پروژه: 
علی خوش جام
تاريخ چاپ اول: 
1389
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
192صفحه
شماره ديوئي: 
ح 297 ص 62 / 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643916299