دوست غارنشین من

کرامت همان طور که به نقاشی های روی دیوار غار نگاه می کرد درباره ی ارزش های تاریخی و هنری شان هم چیزهایی به هم می بافت. او با دیدن یکی از نقاشی ها صدایش گرفت و اشک از چشم هایش سرازیر شد.

گروه سنی: 
سال تولید: 
قیمت: 
32,000ریال
ویراستار: 
هدیه شریفی
دبیر مجموعه: 
حمیدرضا شاه آبادی
مدیر هنری: 
هدی حدادی
طراح گرافیک و جلد: 
پژمان رحیمی زاده
صفحه آرا: 
مهدی نعمتی
عکاس پروژه: 
علی خوش جام
تاريخ چاپ اول: 
1389
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
376صفحه
شماره ديوئي: 
د 317 الف 62 / 7 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643916497