مردان فردا

هر جا که می رفت مدام با او بودم. چشمش بودم. عصای دستش بودم. من بودم که او را از خانه اش تا هر یک از خانه های آبادی می بردم، اما برگرداندنش به خانه به من نمی رسید.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
10,000ریال
ویراستار: 
مینو کریم زاده
ناظر هنری: 
کوروش پارسا نژاد
طراح جلد و صفحه آرا: 
منیژه ونکی
تاريخ چاپ اول: 
1389
شمارگان چاپ: 
10000 نسخه
تعداد صفحات: 
44صفحه
شماره ديوئي: 
م 876 ق 62 / 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643915797