فقط بابا می تواند من را از خواب بیدار کند

تمام راه را از مدرسه تا خانه تند می دوم. آرمن هی عقب می ماند. امروز به این نتیجه رسیدم آدم نابینا هیچ وقت نمی تواند عجله کند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
28,000ریال
ویراستار: 
مینو کریم زاده
دبیر مجموعه: 
حمیدرضا شاه آبادی
مدیر هنری: 
هدی حدادی
طراح گرافیک و جلد: 
پژمان رحیمی زاده
صفحه آرا: 
مهدی نعمتی
عکاس پروژه: 
علی خوش جام
تاريخ چاپ اول: 
1389
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
272صفحه
شماره ديوئي: 
ف 117 ب 62 / 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643916527