گردان قاطرچی ها

قاطرها که آسوده در حال استراحت و یا خوردن علف و نان خشک بودند، یک آن وحشی شدند. سیاوش دوید طرف کوسه جنوب و یک لگد به شکم او زد و هوایی شلیک کرد. کوسه جنوب هم نه گذاشت و نه برداشت و یک جفتک سهمگین درست به تخت سینه سیاوش شلیک کرد!

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
57,000ریال
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
دبیر مجموعه: 
حمیدرضا شاه آبادی
مدیر هنری: 
هدی حدادی
طراح گرافیک و جلد: 
پژمان رحیمی زاده
صفحه آرا: 
مهدی نعمتی
عکاس پروژه: 
علی خوش جام
تاريخ چاپ اول: 
1390
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
336صفحه
شماره ديوئي: 
گ 836 الف 62 / 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643916671