بازگشت هرداد

نمی توانستم به جشن تابستانی بروم. من دیگر همان دختر «کمی» سابق نیستم. دیگر را یحه ی عطرهای نوجوانی مرا به رویا نمی برد. دیگر جلینگ جلینگ النگوهای بدل شگفت زده ام نمی کند. دیگر مهم نیست رنگ گیره ای که به موهایم می زنم و آن ها را پشت سرم جمع می کنم با تی شرتم هماهنگی داشته باشد یا نه.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
25,000ریال
ویراستار: 
بابک آتشین جان
دبیر مجموعه: 
حمیدرضا شاه آبادی
مدیر هنری: 
هدی حدادی
طراح گرافیک و جلد: 
پژمان رحیمی زاده
صفحه آرا: 
مهدی نعمتی
تاريخ چاپ اول: 
1390
شمارگان چاپ: 
15000 نسخه
تعداد صفحات: 
240صفحه
شماره ديوئي: 
ب 657 ک 62 / 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643916893