پی تی کو... پی تی کو... و دو داستان دیگر

یکی بود یکی نبود. در یک شهر بزرگ، خانه ای زندگی می کرد. توی خانه ی بزرگ، اتاق بزرگی بود. توی اتاق بزرگ، یک قاب طلایی زیبا و بزرگ بود، توی قاب طلایی، یک تابلوی نقاشی بود. نقاشی هم تازه توی قاب رفته بود. نقاشی چی بود؟ نقاشیِ یک کرّه اسب که خیلی چموش بود. چون قاب هی تکان تکان ... می خورد و ...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
23,000ریال
تصویرگر: 
علی خدایی
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
صفحه آرا: 
شیده زوین
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
10000 نسخه
تعداد صفحات: 
28صفحه
شماره ديوئي: 
پ 526 ح 62 / 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643915902