جزیره بی تربیت ها 2

ما خانواده ی سلطنتی بی تربیت ها هستیم. البته سال هاست که کاخ به موزه تبدیل شده. مردم برای تماشا این جا می آیند و برای همین ما توی کاخ کار می کنیم. پادشاه، سرایدار کاخ است و ملکه، آشپزخانه را می چرخاند. من و خواهرم هم برای بازدیدکننده های خسته چارپایه می گذاریم و انعام می گیریم.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
28,000ریال
طراح گرافیک و تصویرگر: 
ندا عظیمی
ناظر هنری: 
کوروش پارسانژاد
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
10000 نسخه
تعداد صفحات: 
157صفحه
شماره ديوئي: 
ج 556 ش 62 / 3 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643917302