پسر اردی بهشت

کودکی ات را از دست منه پسرم!
کودکی طعم بهشت دارد
وقتی که آفتاب نباشد و آب
می توانی با کودکی مطهر شوی

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
38,000ریال
سروده: 
سودابه امینی
تصویرگر و طراح گرافیک: 
پروین بنی هارونی
دبیر مجموعه: 
مهدی معینی
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
4000 نسخه
تعداد صفحات: 
68صفحه
شماره ديوئي: 
پ 844 الف 62 / 8 فا 1
فراکد: 
شابک: 
9789643917913