دلم یک دوست می خواهد

سه گوش روی یک تخته سنگ نشسته بود و آواز می خواند. خیلی دلش گرفته بود. دلش یک دوست می خواست.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
26,000ریال
تصویرگر: 
فیروزه ولدآبادی
دبیر مجموعه: 
مهدی معینی
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
صفحه آرا: 
مریم رحمتی اوینی
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
تعداد صفحات: 
36صفحه
شماره ديوئي: 
د 222 ف 130 دا
فراکد: 
شابک: 
9789643918354