اسب حنایی

اسبی حنایی رنگ
بسته به آن گاری
همراه خود دارد
او می برد باری

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
27,000ریال
سروده: 
منیره هاشمی
تصویرگر: 
فرزانه بدرپور
دبیر مجموعه: 
مژگان بابامرندی
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
صفحه آرا: 
مریم رحمتی اوینی
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
تعداد صفحات: 
32صفحه
شماره ديوئي: 
الف 252 هـ 62 / 1 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643918231