سنجاب کم حواس

سنجاب کوچولو با خوش حالی رفت تا بلوط ها را بیاورد. کمی که از خانه دور شد، ایستاد و به دور و برش نگاه کرد؛ اما یادش نیامد بلوط ها را کجا پنهان کرده است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
22,000ریال
تصویرگر: 
محمدتقی جلیلی
ویراستار: 
حمید گروگان
دبیر مجموعه: 
مهدی معینی
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
طراح گرافیک: 
ناهید کاظمی
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
تعداد صفحات: 
24صفحه
شماره ديوئي: 
س 528 الف 590 دا
فراکد: 
شابک: 
9789643917807