تنها خدا فهمید

پروانه هم برخاست
از خواب خوش کم کم
رفت و وضویی ساخت
با قطره ای شبنم

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
29,000ریال
سروده: 
احمد خدادوست
تصویرگر: 
حمیده محبی
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
دبیر مجموعه: 
مهدی معینی
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
طراح گرافیک: 
ناهید کاظمی
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
تعداد صفحات: 
32صفحه
شماره ديوئي: 
ت 373 خ 62 / 1 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643918439