صبح یک روز اردیبهشتی

برگ اول
دستش از شاخه ی آن صنوبر رها شد
آه از دوستش ـ برگ دوم ـ جدا شد
برگ دوم
روی شاخه به جا مانده تنها...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
27,000ریال
سروده: 
اکرم کشایی
تصویرگر: 
مونا قائمی
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
دبیر مجموعه: 
مژگان بابامرندی
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
صفحه آرا: 
مهشید مهاجر
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
تعداد صفحات: 
28صفحه
شماره ديوئي: 
ص 568 ک 62 / 1 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643918309