ساندویچت را با قورباغه عوض کن!

نزدیک تر که شدم، مرا دیدند. اکبر زیر لب به یوسف چیزی گفت و هر دو در حالی که قد راست می کردند به طرفم چرخیدند. نگاهشان از صورتم افتاد روی ساندویچ دستم. من هم به دست های آن ها نگاه کردم. یک قورباغه ی کوچک توی دست یوسف از یک پا آویزان بود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
30,000ریال
تصویرگر: 
گروه تصویرگران
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
دبیر مجموعه: 
مژگان بابامرندی
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
صفحه آرا: 
منیژه ونکی
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
4000 نسخه
تعداد صفحات: 
52صفحه
شماره ديوئي: 
8 فا 3 / 6208 س 252
فراکد: 
شابک: 
9789643918323