کفشی به رنگ کفش دریا

دیدم که خیلی دوست دارم
کفشی به رنگ کفش دریا
من در خیالم باز امروز
پا می کنم آن کفش ها را

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
36,000ریال
سروده: 
منیره هاشمی
تصویرگر: 
نیّر پیکام
ویراستار: 
مرضیه طلوع اصل
دبیر مجموعه: 
مژگان بابامرندی
ناظر هنری: 
ابوالفضل همتی آهویی
صفحه آرا: 
شیده زوین
تاريخ چاپ اول: 
1391
شمارگان چاپ: 
5000 نسخه
تعداد صفحات: 
48صفحه
شماره ديوئي: 
ک 252 هـ 62 / 1 فا 8
فراکد: 
شابک: 
9789643918217