عکس جلد: 

خطاطی

خطاطي، تاريخ آن، سبك ها و شيوه هاي مختلفش و معرفي برخي خطاطان به نوجوانان در اين فيلم نشان داده مي شوند.

قیمت: 
0ریال
سال تولید: 
خالق اثر: 
نوع: 
مستند
قطع فيلم: 
١٦ میلی متری
مدت فیلم: 
٨ دقيقه و ٣٠ ثانيه
تاريخ توليد: 
١٣٥٦
كارگردان: 
آيدين آغداشلو
نويسنده: 
آيدين آغداشلو
فراکد: 
تیزر: