عکس جلد: 

هنگ نوجوانان

در اين فيلم مستند فعاليت هاي آموزشي- نظامي اعضاي كتابخانه هاي کانون در تهران در اردوگاه هنگ نوجوانان به تصوير كشيده شده است

قیمت: 
0ریال
سال تولید: 
خالق اثر: 
نوع: 
مستند
قطع فيلم: 
١٦ میلی متری
مدت فیلم: 
٢٦ دقيقه
تاريخ توليد: 
١٣٥٨
كارگردان: 
حسن آقا كريمي
تدوين گر: 
كوروش افشارپناه
موسیقی: 
انتخابی
بازيگران: 
اعضای کتابخانه کانون
فراکد: 
تیزر: