عکس جلد: 

کلید نقش

شيوه به كارگيري ابزاري به نام كليد نقش و طرح هايي كه مي توان به كمك آن پديد آورد، به منظور معرفي شكل هاي ساده و طريقه كاربرد آنها به عنوان نقش هايي كه در معماري، كاشيكاري و هنر اسلامي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد

قیمت: 
0ریال
سال تولید: 
نوع: 
پویانمایی
قطع فيلم: 
٣٥ میلی متری
مدت فیلم: 
٦ دقيقه
تاريخ توليد: 
١٣٦٩
كارگردان: 
عبدالله عليمراد
نويسنده: 
عبدالله عليمراد
فیلم بردار: 
محمدرحيم بختياري
تدوين گر: 
محمد حقيقي
موسیقی: 
انتخابی
پویانما: 
عبدالله عليمراد
صداگذار: 
محمد حقيقي
فراکد: 
تیزر: