عکس جلد: 

چکاوک و چمنزار

آموزش حروف الفباي فارسي با استفاده از آوازهاي کودکانه

قیمت: 
0ریال
سال تولید: 
خالق اثر: 
نوع: 
پویانمایی
قطع فيلم: 
٣٥ میلی متری
مدت فیلم: 
١٢ دقيقه
تاريخ توليد: 
١٣٧٨
كارگردان: 
علي اصغرزاده
نويسنده: 
علي اصغرزاده
تدوين گر: 
محمد حقيقي
موسیقی: 
امید فتح اللهی
سایر جزئیات: 
مدير توليد: محمد طلوع مجري طرح: محمدرضا کريمي صارمي
پویانما: 
علي اصغرزاده
صداگذار: 
چنگيز صياد
فراکد: 
تیزر: