عکس جلد: 

پوستر سیاره مشتری

در اين پوستر تصوير سياره مشتري و چهار قمر آن قابل مشاهده است.

قیمت: 
40ریال
سال تولید: 
نوع: 
آموزشي - علمی (نجومی )
طراح گرافیک: 
ابوالفضل همتی آهویی
پیشنهاد دهنده: 
رضا روحانی
نمونه ساز: 
مرکز سرگرمیهای سازنده
ناظر فنی: 
رضا روحانی
عکاس: 
محسن حاج منوچهری
تاریخ تولید: 
1364
شمارگان تولید: 
5000 نسخه
جنس: 
كاغذ گلاسه
فراکد: