عکس جلد: 

دایره صورتهای فلکی 1

اين دايره نجومي براي كساني است كه هنوز با صورتهاي فلكي كاملا آشنا نشده اند. به كمك تصاوير اين دايره مي توان چند صورت فلكي اصلي را شناخت. مانند صورتهاي فلكي دب اكبر يا ذات الكرسي و آنها را در آسمان پيدا كرد و سپس به كمك خطوط فرضي كه از دب اكبر به ستاره قطبي و نقاط ديگر در آسمان رسم شده جهت يابي كرد.

قیمت: 
25ریال
سال تولید: 
نوع: 
آموزشی - نجومی
طراح گرافیک: 
ابوالفضل همتی آهویی
طراح: 
رضا روحانی
نمونه ساز: 
مرکز سرگرمیهای سازنده
تاریخ تولید: 
1365
شمارگان تولید: 
10000 عدد
جنس: 
مقوايي
فراکد: