عکس جلد: 

میکروسکوپ کانون

ميكروسكوپ وسيله اي است جهت بزرگنمايي نمونه هاي موجود در طبيعت كه با چشم غير مسلح قابل مشاهده نباشد. نور لازم براي مشاهده نمونه هاي مورد مطالعه از طريق بازتاب نور از آينه ميكروسكوپ تأمين مي شود.

قیمت: 
15,500ریال
سال تولید: 
نوع: 
آموزشي - علمي
طراح گرافیک: 
ابوالفضل همتی آهویی
طراح: 
کانون پرورش فکری - صنایع آموزشی
نمونه ساز: 
صنايع آموزشي با مشاوره مركز سرگرميهاي سازنده
ناظر فنی: 
رضا روحانی
عکاس: 
محسن حاج منصوری
تاریخ تولید: 
1365
شمارگان تولید: 
3855 عدد
جنس: 
آلومينيوم و اپتيكي
فراکد: