عکس جلد: 

فیلم استریپ (شامل 28 عنوان)

كودكان شنيدن و خواندن قصه ها را دوست دارند. اگر قصه به همراه تصوير ارا¦ه شود و آنها بتوانند موضوعات داستاني را به صورت تصويري مشاهده نمايند برايشان جذاب تر خواهد بود.
مركز سرگرميهاي سازنده تعدادي از قصه ها را به صورت فيلم استريپ تهيه كرده كه به كمك سرگرمي فيلم نما قابل مشاهده است.

قیمت: 
1,000ریال
سال تولید: 
نوع: 
آموزشي
طراح گرافیک: 
منيژه ونكي
طراح: 
مهدي معيني
نمونه ساز: 
ابوالفضل همتي آهويي
ناظر هنری: 
مهدي معيني
ناظر فنی: 
جوانشير بنياب - فتح الله دليلي
عکاس: 
مهدي سماكار
تاریخ تولید: 
١٣٦٩
شمارگان تولید: 
از هر عنوان ٥٠٠٠ عدد
جنس: 
فيلم ٣٥ ميليمتري
بر اساس کتاب: 
اقتباس از داستانهاي خارجي
فراکد: