عکس جلد: 

چرا این تلفن زنگ نمی زند

صداي زنگ تلفن قطع نمي شود تعميركار تلفن در جستجوي منبع اين صدا در ميان تلفن ها در اتاق كار خود سرگردان است .ولي به نظر مي رسد اين صدا ، از اين تلفنها نيست ...

گروه سنی: 
قیمت: 
0ریال
سال تولید: 
خالق اثر: 
نوع: 
پویانمایی
نوع صدا: 
Wave
تاريخ توليد: 
1391
نویسنده ،كارگردان ،پویانما: 
هادی یقین لو
صدا و موسیقی: 
محمود محقق
طراح فضا و بافت: 
مانی كاشیان
صدا پیشه و پویانمایی دوبعدی: 
سروش دیانتی
دستیار كارگردان: 
مانی كاشیان
مشاور كارگردان: 
محمد علی سلیمانزاده
مشاور فیلمنامه: 
وجیه ا.. فرد مقدم
سامانه ثبت حركت :: 
موسسه آوینی
تكنیك: 
سه بعدی
فراکد: 
تیزر: