حکایت لوطیان مرد رند

حکایت لوطیان مرد رند که قبلا به نام "چاهی که کنی بهر کسی "در مجموعه ای به چاپ رسید،از زمان نگارش وانتشاراقبال خاص وعام یافت و گروه هایی درشهرهای مختلف به اجرای آن اقدام کردند.این نمایشنامه در سومین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران(سال1388)درکانون نمایش نویسان خانه ی تئاتر مورد لطف هنرمندان واقع ودربخش کودکان و نوجوانان انتخاب شد.اصل حکایت را حکیم ادیب قاسمی کرمانی(1308-1230 ه.ش)در کتاب خارستان به نظم و نثر آورده است.این ادیب طنزپرداز کتاب خارستان را در سال1261ه.ش(حدود 130سال پیش)به تقلید از شیوه ی گلستان،به طنزی دلنشین وبا استفاده از لهجه ی کرمانی تألیف کرد.فرهنگ مردم دریایی است که هرزمان می توان متناسب با زمان و مکان به قدر تشنگی از آن چشید.بازآفرینی اثر برای مخاطبان نوجوان و متناسب با فنون نمایش ایرانی به چنین قصدی صورت گرفته است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
30,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
55
شماره دیونی: 
ح653آ 62/ 2فا8
فراکد: 
شابک: 
9789643919085