کتاب داستان2

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با علم به اهمیت داستان کوتاه و شرایط نامناسب کنونی آن با انتشار مجموعه"کتاب داستان"تلاش می کند قدمی در راه بهبود شرایطی بردارد که بیش از این درمورد آن شرح داده شد.این مجموعه اگرچه کوچک و کم حجم است می تواند محل خوبی برای انتشار بهترین نمونه های داستان کوتاه ایران و جهان باشد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
32,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
127
شماره دیونی: 
ک284الف 6208/ 3فا8
فراکد: 
شابک: 
9789643917203