دختری دارم شاه ندارد

مثل همیشه...
یکی بود،یکی نبود،زیر گنبد کبود،مردی بود که از مال دنیا،یک باغ داشت پر از درخت هلو و آلبالو،یک زن خوب و مهربان داشت و یک دختر عاقل بنام بی تا که به ماه می گفت،تو در نیا که من درآمدم.مرد باغ دار پسر نداشت ولی غصه اش را هم نمی خورد و اما بقیه داستان...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
23,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
67
شماره دیونی: 
د152ط 2/ 398
فراکد: 
شابک: 
9789643917708