یه خونه قد غربیل

ای خدا...چی بگم؟ازچی بگم؟بعداین همه بهار،اینه چرخ روزگار.که بایدتنهاباشم.شبهاتنهابخوابم.صبح هاتنهاپاشم.نه صدای خنده ای،نه کسی،نه بچه ای.یکی نیست بیادپیشم،دخترم،قوم وخویشم.دیگه توی این روزا،کس وکارمن خداس.دخترم رفته به شهر.
این مطالبی که خواندید گوشه ای اززمزمه پیرزن درنمایشنامه بنام یه خونه قدغربیل بود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
63,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
79
شماره دیونی: 
ج پ 62/ 2فا8
فراکد: 
شابک: 
9789643918903