آقای بی رویه

بابا بعضی وقت ها هم دوتادوتا کاردارد.مثلا پارسال نگهبان یک شرکت بود،حسابی پولدارشده بود،چون آنجا یک دکه هم داشت وجنس می فروخت،دوتاوام خوب هم گرفته بود.حیفش می آمد پولهایش راخرج کندوبه همین خاطرتصمیم گرفت برای بعدازظهرهایش یک کاردرست کند،یک مغازه زد.اماعمرمغازه داریش،شش ماه بیشترطول نکشید.اگرمایلیدبدانیدبقیه این نوشته طنز چی میشه بهتره این کتاب را بخوانید.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
25,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
71
شماره دیونی: 
آ113ب 62/ 7فا8
فراکد: 
شابک: 
9789643916787