حوالی مبارک

مجموعه حاضر درباره سرزمین مبارک قدس و تاریخ چهار هزارساله آن است که به اعتبار آیه ابتدای سوره مبارکه اسراء،"حوالی مبارک"نامیده شده است.
دراین مجموعه،دربخش نخست،سرگذشت این سرزمین ازابتداتاایام اخیر،مورد بررسی قرارگرفته است،و در بخش دوم،کلمات و عناوینی که توضیح بیشتری لازم دارد،انتخاب و تشریح شده و به ترتیب الفبا تنظیم گردیده است تا خواننده بتواند آنها را یافته و مورد مطالعه قرار دهد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
230,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
536
شماره دیونی: 
ح395ر 04924/ 909
فراکد: 
شابک: 
9789643915162