کد خبر: 5520 | تعداد بازدید: 1000 بار مشاهده شده | زمان ارسال:

11 عنوان از کتابهای کانون تجدید چاپ شد.

این کتابها شامل عناوین زیر می باشد:
ارنگ ارنگ بگو چه رنگ؟
آشیان های سوخته
پی تی کوک...پی تی کو...
ماه من...ماه ما...
کاش خانه های شکلاتی وجود داشتند
قصه های جوهای عاقل
زود برمی گردیم
جاری مثل جویبار
جادوگر بیکار
بازی با انگشتها
بازیهای محلی ایران(برای کودکان ونوجوانان)