منطقه صفر فضایی

مجموعه 6داستان علمی وتخیلی است درزمینه علوم مختلف مانند:ژنتیک،بیوتکنولوژی،هوش مصنوعی و فیزیک.
این اثر تلاش می کند که کندوکاوی در این موضوعات در قالب داستان کوتاه داشته باشد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
13,000ریال
شمارگان چاپ: 
8,000جلد
تعداد صفحات: 
90
شماره دیونی: 
م677ن162 3فا8
فراکد: 
شابک: 
9789643915117