برگزیده طرح های نوآوران مربیان کانون

طرح نوآوران توجه ویژه به ایجاد انگیزه و نگرش نو نسبت به تفکر خلاق در مربیان و کارشناسان و در نتیجه بازخورد خلاق حاصل از فعالیت ها در مخاطبین عضو مراکز کانون را دارد.
برای آشنایی با شاخصه های اجرایی واهداف طرح به این کتاب مراجعه نمائید.

موضوع کتاب: 
تعداد صفحات: 
38
فراکد: