کد خبر: 5572 | تعداد بازدید: 1185 بار مشاهده شده | زمان ارسال:

بیانات علیرضا حاجیان زاده مدیرعامل کانون

علیرضا حاجیان زاده طی بازدیدی که ازغرفه کانون درنمایشگاه داشتند درمورد وضعییت غرفه گفتند:انتظار می رفت فضایی مناسبتر از سال گذشته دراختیار کانون قرارداده می شد با این وجود تلاش شده آثار چاپ اول حدود 120عنوان وبیش از 130عنوان آثار تجدید چاپی ارائه شود.
درخصوص نقشی که تولیدات کانون درجامعه ایفا می کندگفتند:کسانی که کانون را می شناسند ازطریق مراکز فرهنگی ادبی با کانون ومحصولاتش درارتباط هستند ،برای شناساندن کانون به آن دسته از کسانی که آن را نمی شناسند راه طولانی تری در پیش رو داریم وبناست که این ارتباط را توسعه دهیم.
مخاطبین ما کودکان ونوجوانان هستند به همین دلیل تولیدات ما باید دارای جذابیت باشد وتامورد علاقه آنها قرارنگیرد برای تهیه آن تمایل پیدا نمی کنند.
فضای حاکم بر کانون فضایی کاملاغیر اجباری است وباید ازآن مراقبت کردماباید متناسب با علائق بچه ها محصولات را تولید وتنوع آن را پیش بینی کنیم تا کودکان ونوجوانان با انگیزه درونی با کانون مرتبط شوند.
درسال آینده انشاا..غرفه آرایی قوی تری خواهیم داشت وتیمی که بعنوان راهنما انتخاب می شوند با برنامه ریزی دقیق تری خواهد بود.کارگاه های قصه گویی نمایشنامه خلاق نقاشی و..درکنار ارائه محصولات نیز درغرفه کانون برپا خواهیم کرد.