آدم کوچولوی گرسنه

این کتاب ماجرای آدم کوچولوی گرسنه ای است که برای پرکردن شکم خالی خود و تهیه نان به راه می افتد و دراین گذر میفهمد که چه زحمت های برای تهیه نان کشیده میشود،برای آشنایی کودکان گروه سنی الف بسیار کتاب مناسب و جذابی است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
23,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
36
شماره دیونی: 
دا130آ956د
فراکد: 
شابک: 
9789643917388