بیشتر از بازی

مجموعه ای از فعالیت های ترکیبی(قصه،بازی،نمایش)54فعالیت خلاق آموزشی برای کودکان 5تا6 سال است با بهره گیری از آن میتوان درآشکارنمودن توانمندی های کودکانمان موثر باشیم.مهمترین هدف طراحی این فعالیت ها، پرورش مهارت های تفکر به ویژه مهارت تفکر خلاق است که شامل:تخیل،انعطاف پذیری،سیالی ذهن،بسط و گسترش آن میشود.
با مراجعه به این کتاب میتوانید به همه زوایای این اهداف در حیطه های مختلف آشنا شوید.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
125,000ریال
شمارگان چاپ: 
3,000جلد
تعداد صفحات: 
116
شماره دیونی: 
372 21 / ب 377 ک
فراکد: 
شابک: 
9789643915803