نقل ضحاک ماردوش(نمایشنامه)

از ضحاک ددمنش،نجات بخشی دادمنش نسازیم.او فرمانبردار اهریمن است و بر ایران و ایرانیان، اهریمنان نباید حکومت کنند که این جا سرزمین اهورامزدا است...اگر چنین شود من در دورگاه دیدگان خود،روزگاری تباه و سیاه برای مردمان این سرزمین می بینم.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
15,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
52
شماره دیونی: 
2فا8 62/ ن127ج
فراکد: 
شابک: 
9789643916862