جزیره ی بی تربیت ها(جلد3)

ما خانواده ی سلطنتی بی تربیت ها هستیم.البته سال هاست که کاخ به موزه تبدیل شده.مردم برای تماشا این جا می آیند و برای همین ما توی کاخ کار می کنیم.پادشاه،سرایدار کاخ است و ملکه،آشپزخانه را می چرخاند.من و خواهرم هم برای بازدیدکننده های خسته چارپایه می گذاریم و انعام میگیریم.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
32,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
139
شماره دیونی: 
3فا8 62/ ج556ش
فراکد: 
شابک: 
9789643916145